Formularze do pobrania

Formularz deklaracji NFZ

Pobierz formularz ze strony NFZ

Oświadczenie o dostępie do dokumentacji

Informujemy iż jednym z Państwa praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do złożenia:

Złożone przez Państwa oświadczenia załączone zostaną do Państwa dokumentacji medycznej lub umieszczone bezpośrednio w niej. Wzory stosownych oświadczeń do pobrania zamieszczamy poniżej.